Familiekunde Vlaanderen

Regio Mandel Leie

Startpagina
Nieuws
Bestuur
Activiteiten
Docu-centrum
Publicaties
Tijdschrift
Cultuurprijs
Foto's
Links

qrcvvf

Familiekunde Vlaanderen

Sinds 1 oktober 2011 vormen het vroegere Familiekunde Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek één grote erfgoedvereniging, met name Familiekunde Vlaanderen.
Dit leidde tot plaatselijke fusies, zo zijn sedert 1 januari 2012 de afdelingen Kortrijk en Roeselare samengevoegd tot Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie.
De voordrachten zullen afwisselend in Roeselare en in Kortrijk plaats vinden.

Geschiedenis Afdeling Roeselare

De regionale afdeling Roeselare van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde werd (her)opgericht in november 1980. Lieve Denys werd voorzitter en zou dit blijven tot einde 2003 wanneer ze werd opgevolgd door Wilfried Devoldere die sedert 1984 de taak van secretaris op zich nam. 

Het bestuur mag rekenen op verschillende actieve bestuursleden die zich dag in dag uit inzetten voor onze afdeling en zijn documentatiecentrum.

Bij de start in 1980 kreeg de afdeling een vaste stek in de lokalen van de Vrije Middelbare School in de Arme Klarenstraat. Hier werd ook de eerste documentatie ter beschikking gesteld. Tien jaar later werd een ruime plaats ingenomen in het Noordhof in de Noordstraat. Toen dit gebouw werd afgebroken, werd uitgeweken naar de huidige locatie in de Kokelaarstraat.

Hiernaast hebben ook tal van andere activiteiten plaats. Er zijn eerst en vooral de voordrachten waarop diverse onderwerpen i.v.m. familiekunde aan bod komen, zowel wat betreft primaire (burgerlijke stand en parochieregisters) als secundaire bronnen (staten van goed, kerkrekeningen, schepenakten, poorterij, enz…). Op regelmatige tijdstippen krijgen de leden ook de kans een les oud schrift bij te wonen. Na verloop van tijd worden ook cursussen gegeven voor beginners. Tenslotte wordt ook aandacht geschonken aan de computer als instrument voor de genealoog.

Geschiedenis Afdeling Kortrijk

De VVF werd opgericht in 1964, de regionale afdeling Kortrijk in 1969.Voorzitter was Dr. Ernest Warlop, secretaris Philippe Coussement. De laatste werd in 1971 opgevolgd door Johan Roelstraete. In 1973 verscheen het eerste nummer van het Zuidwestvlaams VVF-krantje (eerst samen met Ieper, later met Roeselare), vanaf de 9de jg omgedoopt tot ’t Stamboompje. In 1978 volgde Dr. Gabriël Vuylsteke Dr. Warlop op als voorzitter die erevoorzitter werd (+ Heule 15.12.2003. In 1984 organiseerde de afdeling het Nationaal VVF-Congres met Dr. Warlop als congresvoorzitter. In 2001 verloor de afdeling twee medewerkers: Mevr. Christiane Binnemans en Valère Arickx. Vanaf 2000 verzorgde Harald Delbol de website (eerst van de gouw, later van Kortrijk). Johan Roelstraete werd provinciaal voorzitter (1994-2001) tot hij in 2001 voorzitter werd van het Heraldisch College. Vanaf 1980 ook redactielid Vlaamse Stam. Vanaf 1981 maakte hij ook deel uit van het nationaal bestuur van de VVF. Hij was ook bestuurslid van het VCGH (va,naf 1980) en secretaris (vanaf 1984). In 2006 werd Johan Roelstraete voorzitter en Freddy Duron werd secretaris. Andere bestuursleden waren E.H. Guy Algoet, Harald Delbol, Eddy Vuylsteke en Bernard Bruggeman. Samenwerking met archief voor de zaterdag samen met Roeselare, Freddy Duron zorgde voor de coördinatie. Aangesloten bij CR sinds 1995 (inschrijvingsnummer 2.02.22) De eerste bijeenkomsten vonden plaats in de leeszaal van het RAK. Daarna verhuisden we naar het Groeningeheem (waar jeugdherberg was). Daarna achtereenvolgens Intercom (1988 – 1993) Oude dekenij 1994, De Appel 1995 (opening lokaal 27.1.1995) – 1996, Vlaams huis vanaf 27 mei 1997 – 2000), Oude dekenij 26.9.2000 – 2004), Erfgoedhuis (OLV-straat) 2005- De VVF Kortrijk stond in voor honderden voordrachten, cursussen en lessen oud schrift. Ook bezoeken aan bibliotheken, documentatiecentra en archieven stonden op het programma. Bewust koos de afdeling niet voor een eigen lokaal. Argument was dat Kortrijk al een rijksarchief, een stadsarchief, een stedelijke bibliotheek en een universiteitsbibliotheek had.
 
Résumé en français
Familiekunde Vlaanderen region ‘Mandel-Leie’ (Courtrai-Roulers)

La section a été créée en 2012 lorsque les antennes de Roulers et Courtrai sont devenues une branche de Familiekunde Vlaanderen, l’ancien ‘Vlaamse Vereniging voor Familiekunde’.
Nous disposons de plusieurs bénévoles qui nous aident pour classer les images et faire-part de décès.
Notre centre de documentation se situe dans la Kokelaarstraat n°5 à Roulers.
On y trouve des photocopies de registres paroissiaux et de l’état civil de la région Roulers-Tielt, ainsi que des copies d’états de biens après décès, comptes des fabriques (Gestion des biens d'églises sous l'ancien régime). On peut retrouver un aperçu sur notre site web.
Sur http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be/centrum.html, vous trouverez un plan d'accès ainsi que des PDF avec des listes des sources photocopiées, numérisées ou sur microfilm. On peut également y retrouver tous les noms contenus dans les faire-part de décès.De vereniging geniet de steun van:
Stad Roeselare Stad Kortrijk
Provincie West-Vlaanderen
Familiekunde Vlaanderen