Documentatiecentrum

Startpagina
Nieuws
Bestuur
Activiteiten
Docu-centrum
Publicaties
Tijdschrift
Cultuurprijs
Foto's
Links


Ons documentatiecentrum is gelegen in de Kokelaarstraat 5 (zijstraat Noordstraat, zie plannetje) op het gelijkvloers (lokaal O.1). De ruimte is er heel beperkt doch het aanbod aan materiaal is enorm. Het centrum heeft zich in eerste instantie gespecialiseerd op bronnen voor de streek Roeselare-Tielt.

Plan

Openingstijden

de eerste zondag van de maand van 9 u. tot 12 u.;
de tweede zaterdag van de maand van 13.30 u. tot 17 u.;
de tweede dinsdag van de maand van 14.00 tot 18 u.;
Vanaf september 2017 wijzigen de openingstijden op dinsdag
het lokaal is dan geopend van 13.30 tot 17:00

de derde maandag van de maand van 17.30 u. tot 21 u.;

Doel: verzamelen van alle mogelijke genealogische documentatie.
Aanleggen van een schaduwarchief, in de eerste plaats van Midden-West-Vlaanderen.

Wat kan er geraadpleegd worden ?
 • Rouwbrieven en bidprentjes –originelen doch wat de bidprentjes betreft ook een aantal kopieën van zeer oude bidprentjes, gedeeltelijk raadpleegbaar op de computer.
 • Kiezerslijsten
 • Knipsels rouwberichten, dagelijks bijgehouden uit alle dagbladen en wekelijks uit De Weekbode
 • Meer dan 2000 boeken in de gespecialiseerde bibliotheek. Het betreft gepubliceerde familiegeschiedenissen of kwartierstaten, bronnenpublicaties, transcripties en inventarissen van archieven.
 • Tientallen reeksen genealogische en heemkundige of geschiedkundige tijdschriften : een deel bevindt zich bij een bestuurslid wegens plaatsgebrek doch het gewenste tijdschrift kan aangevraagd worden.
 • Schaduwarchief van een groot aantal klappers burgerlijke stand,
  soms ook kopie van de akten zelf; van parochieregisters uit het Ancien Régime en uit de 19de eeuw;
  van archieven in privaat bezit. Dit alles wordt aangeboden in fotokopie, op microfilm of digitaal.
  Ook het rijksarchief Kortrijk beschikt over een groot aantal (originele) parochieregisters van na de Franse Revolutie,
  Voor een overzicht:
  Overige
  Fotocopies:
  Bibliotheek:
  De inhoud van onze bibliotheek kan geraadpleegd worden op die Bidoc-pagina van Familiekunde Vlaanderen
  Voor uitleg over de werking van Bidoc kan de handleiding uit Vlaamse Stam geraadpleegd worden:
  Digitale bronnen: West-Vlaanderen
  Digitale bronnen: Oost-Vlaanderen
  Microfilms:

Rouwbrieven:  Een aantal vrijwilligers is aan de slag om de rouwbrieven te inventariseren. Naast iedere familienaam en voornaam kan je geboorte- overlijdensdata vinden en naam van de map die je dient te consulteren bij je eerstvolgende bezoek. Zo ben je zeker of een rouwbrief al dan niet aanwezig is in het documentatiecentrum. Het is ook mogelijk voor wie een verre verplaatsing dient te doen om een fotokopie te vragen van een of meerdere rouwbrieven en deze via mail te laten bezorgen. Per aanvraag wordt 1,5 euro werkingskosten aangerekend, de kopies zelf kosten voor leden 0,30 euro per stuk, voor niet-leden 0,50 euro per stuk. Gelieve er rekening mee te houden dat de werkgroep die zich hiermee bezig houdt maandelijks samenkomt. Even geduld dus.
Contact kan enkel via e-post: marc.vdberghe@telenet.be.

Bij aanvragen van fotokopies gelieve uw adres en voor leden uw lidnummer te vermelden, dit om een zo vlug mogelijke afhandeling van uw aanvraag.

Overzicht *

A B C DA DEM
DF E F G H
I J K L M
N O P Q R
S T U VA VANE
VE W (X) Y Z

(*) BP : bidprentje
BP+ : bidprentje digitaal
DB : doodsbrief (rouwbericht)
DB+ : doodsbrief digitaal
OB : overlijdensbericht
OB+ : overlijdensbericht digitaal

- Voorwaarden
Iedereen is welkom, er wordt gevraagd lid te worden van Familiekunde Vlaanderen.
Lidgeld